Toplam Ziyaretçi Sayısı : 286.432    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 346    Son Güncelleme Tarihi: 11.12.2018
Tel : 0216 345 35 25

Genel Kurul İlanı (Şubeler Dışı)Derneğimizin, bir şubede kayıtlı olmayan üyelerinin katılma hakkına sahip olduğu ve merkez genel kuruluna katılacak delegeleri belirlemek üzere gerçekleştirilmekte olan şubeler dışı genel kurulunun 1. Toplantısı 13 Mayıs 2017 günü saat 16:00'da, yeter sayının temin edilemediği koşullarda ise 2. Toplantı 20 Mayıs 2017 günü aynı saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Gündem

1-Açılış ve Divan Kurulunun seçimi
2-Şubeler dışında kalan üyeleri temsilen Genel Merkez genel kuruluna katılacak üyelerin seçimi.
3-Kapanış.

İlanen duyurulur.Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?