Toplam Ziyaretçi Sayısı : 415.982    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 105    Son Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Tel : 0216 345 35 25

İktisadi İşletmenin Kuruluşuna Dair 21 Nisan 2001 Tarih ve 532 Sayılı Karar

Başkanın Adı: Ahmet Cantürk

Azaların Adı: Erdoğan Arabacı, Salahattin Yener, Bekir Punar, Erol Kaymaz, Sami Topçu, Meral Uztürk, Fatih Karadayı, Mehmet Gürel, Ziya Özdem, Doğan Nurluyol, Ali Solar

1-Derneğin (Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği) adıyla, amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanmak üzere ve Derneğe sürekli gelir temin etmek amacı ile İstanbul İli Kadıköy İlçesi OsmanAğa Mahallesi Kırtasiyeci sokak No 32/3-4 adresinde bir İktisadi İşLetme açılmasına,

2-İşletme ünvanının TÜRKİYE GÖRMEZLERİ EĞİTİM VE HİMAYE DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ olmasına,

3-İşletmeye Dernek bütçesinden sermaye olarak 1.000.000.000TL sının nakit olarak tahsis edilmesine,

4-İşletmenin, Dernek ana tüzüğünde yer alan amaç ve çalışma Konularında yer alan hususlarında faaliyette bulunmasına,

5-T.C.uyruklu İstanbul İli, Tuzla İlçesi,Aydıntepe Mahallesi, Deniz Sokak No 17/6 adresinde ikamet eden Erdoğan Arabacının 1 mıl süre ile işletmeyi üçüncü şahıslara karşı her türlü hususlarda münferit imZasıyla temsil ve etmek üzere müdür olarak atanmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Cantürk
Erdoğan Arabacı
Salahattin Yener
Bekir Punar
Erol Kaymaz
Sami Topçu
Meral Uztürk
Fatih Karadayı
Mehmet Gürel
Ziya Özdem
Doğan Nurluyol
Ali Solar
Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?