Toplam Ziyaretçi Sayısı : 415.989    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 112    Son Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Tel : 0216 345 35 25

Performans Ölçüm Kararı

Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üye Performans Ölçme ve Ödüllendirme Kararı.

Karar tarihi 19 aralık 2009.

Üyelerin dernek faaliyetlerine özendirilmesi için, üye performans ölçümü uygulamasına geçilmesine. Uygulamanın şu kurallara göre yapılmasına.

1. genel merkezde ilk 60 ve şubelerde ilk 25 sırada yer alan üyelerin etkin üye olarak kabulüne.

2. Bu üyelerden kura ile belirlenecek 3 kişiye 6 ayda bir ödül verilmesine.

3. Ödüllerin genel merkez için ilk yirmiye girenler için bir, ikinci yirmiye girenler için yarım, üçüncü yirmiye girenler için çeyrek altın olmasına.

4. Şubelerin 3 kademeli bu düzenlemeyi göz önünde bulundurarak verecekleri ödülleri kendilerinin belirlemelerine.

5. Performans ölçümünün:

Üyenin yardım almaya hak kazanması ve almasının karşılığı 1, geleneksel ve dayanışma amaçlı yapılan etkinliklere katılmanın karşılğı 2, etkinliklere bir bedel ödeyerek katılanlara 3, tüzükten kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirenlere 4, tüzükte belirtilen amacı gerçekleştirme veya kamuyararına düzenlenen etkinliklere katılanlara 5, puan verilerek yapılmasına.
  • Değerlendirmenin yapılacağı etkinliklerin herkesin katılabileceği etkinliklerden oluşmasına.
  • Etkinliğe en az 6 kişinin katılmış olmasına.
  • Değerlendirmeye konu edilen etkinliklere katılan üye olmayanlarında, depolanmak üzere puanlanmasına ve gelecekte üye olmaları halinde bu puanları kullanmalarına.
  • 6 aylık dönemlerin sonunda alınmış puanların muhafazası ile ekleme yoluna devam edilmesine.
  • Ödülün, alınmasının yükümlülüklerin tüzüğe göre yerine getirilmiş olması şartına bağlı olmasına.
  • İlk ödülün ocak 2010'da verilmesine. Bu uygulamanın sadece genel merkez için geçerli olması ve şubelerde sonraki altı ayda başlamasına.
  • Değerlendirmelere esas etkinliklerle ilgili doğan tereddütlerle ilgili genel merkez yürütme kurulunun yetkili kılınmasına.
Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?