Toplam Ziyaretçi Sayısı : 689.620    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 196    Son Güncelleme Tarihi : 28.11.2023
Tel : 0216 345 35 25

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ'NİN 22. OLAĞAN GENEL KURULU SONA ERDİ.1970 Yılında kurulan ve İstanbul dışında 8 ayrı şehirde de şubeleri bulunan, Derneğimizin 22. Olağan Genel Kurulu, 7 ve 8 Ekim günlerinde yapıldı. İstanbul-Kadıköy’deki Aden Otel’de gerçekleştirilen genel kurulumuz iki gün sürdü.

7 Ekim Cumartesi günkü programda, açılışın gerçekleştirilmesinin ardından, 3 yıllık döneme ait faaliyet raporları görüşüldü.
Açılışa katılan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın ile, Kadıköy Kent Konseyi Genel Sekreteri İkbal Polat, başarı dileklerini ileterek, gelecekte birlikte çalışmak istediklerini söylediler.

Genel kurulun Pazar günkü ayağında,

Öncelikle, dernek tüzüğünde değişikliklere gidildi. Toplam 12 maddede yapılan değişiklik ile, tüzük 51 madde halinde kabul edildi.
Tüzükte yapılan en önemli değişikliği ise, yönetim yapısı oluşturdu.
Bundan sonra, yönetim kurulları liste yoluyla seçilebilecekleri gibi, yönetim kurulunun 1/4 ‘ü, eğer şahsen aday olanlar olursa, ferdi olarakta seçilebilecekler.
Şahsen aday olanların, yönetim kuruluna girebilmeleri için, kullanılan oyların yarıdan fazlasını almış olmaları gerekiyor.
Diğer bir önemli değişiklik ise, tüzüğe yeni bir organın daha konulması oldu.
24. Madde olarak eklenen değişiklikle, Divan Kurulu oluşturuldu.

Yılda bir defa toplanacak olan, bu kurul, yönetim kurulu üyelerini ve görevlerini değiştirememekle birlikte, bağlayıcı kararlar alabilecek. Yarı genel kurul ve tam bir yönetim organı gibi çalışacak olan divan kurulunu, aidat borcu bulunmayan, ve bu kurulda yer almayı talep eden, eski genel başkan ve şube başkanları ile, dernek şube veya genel merkez yönetim kurullarında veya üst kuruluşlar veya uluslar arası kuruluşlardaki zorunlu organlarda en az 6 yıl çalışmış üyeler ile, mevcut genel merkez yönetim kurulu ve şube başkanları meydana getirecek. Pazar gününün ikinci gündemini ise, organ seçimleri meydana getirdi.

İlk olarak 187 kişiden meydana gelen üst kurulu delegelerinin seçimi gerçekleştirildi.
Ardından ferdi olarak seçime katılan ve açık oylamayla seçimleri yapılan denetleme kurulu asıl üyeliklerine; Rıdvan Cinkara, Ali Solar, Bülbül Karadayı seçilirken, yedek üyeliklerine ise, sırasıyla; Ercihan Kural İbrahim Holat ve Yusuf Milkar seçildi. Yönetim kurulu seçimine ise tek liste katıldı.

6 ret ve 4 boş oya karşı 87 oy alarak seçilen bu listeye göre: Genel başkan Ahmet Cantürk ile birlikte, Batman Şubesinden Adnan Sapancı, Kahramanmaraş Şubesinden Doğan Nurluyol, Gaziantep Şubesinden Ekrem Kılıç, Isparta Şubesinden Mehmet Ali Özbey, Muğla Şubesinden Mehmet Özdemir’in yanı sıra Bursa ikametli Merve Erbek’te yönetim kurulunda yer aldılar. 20 Yönetim kurulu üyesinin geride kalan 13 tanesi ise, İstanbul üyeleri arasından seçildi ve şu isimlerden meydana geldi. Aylin Parlayan, Balkar Sümer Cantürk, Bekir Punar, Bilal Bayrı, Ercan Kılıcaslan, Fatih Karadayı, İnci Çoban, İlhan Özbolat, Musa İpek, Oğuz Karadağ, Ramazan Koçak, Songül Kartal ve Sümeyra Sarsılan.

Yapılan bu seçimlerle, yönetim kurulundaki kadın üye sayısı en sonunda, tabandaki kadın üye sayısına uygun bir oranda yönetim kurulunda yer alabildi.
Yeni yönetim kurulunda, 7 kişi bir önceki dönemki yönetim kurulundan üye bulunurken, 13 yönetim kurulu üyesi değişmiş oldu.

Yedek yönetim kurulu üyeleri ise, sırasıyla: Adem Sevindik, Mikail Güçlü, Nuri Boztaş, Burak Başak,Ahmet Ufuk Tokmuç, Mehmet Çelenk, Melike Tuba Çiçek ve Kenan Demir’den oluştu.
Son olarak gelecek döneme ilişkin yönetim kuruluna verilen görevlerle ilgili kararlar alındı.

Bunlar:
2018 yılı tahmini bütçesi 3.129.000 TL, 2019 yılı bütçesi, 3.912.147 TL ve 2020 yılı bütçesi, 4.055.179 TL olarak kabul edildi.
Yeni yönetim kuruluna kabul edilen bütçe kalemleri arasında aktarma yapma yetkisi verildi.
İhtiyaç duyulması halinde borçlana bilmek ve borçlanma yöntemleri konusnda gerekli kararlar alınarak yönetim kuruluna yetki verildi.
Muğla şubesi üyeleri için farklı bir aidat uygulamasına gidilmesi benimsenerek, bu tutarın genel merkez aidatının %20’si olması kabul edildi.
Dernek için taşınmaz alımı ve mevcutlarının satışı konusunda yönetim kurulu yetkilendirildi.
Derneğin üyesi bulunduğu federasyonlardan ayrılabilmesi, yenilerine katılabilmesi, yahut yenilerini kurabilmesi konusnda hareket edebilmek için, yeni yönetim kuruluna yetki verildi.
Ayrıca, Derneğin şubesinin bulunmadığı illerde yeni şubeler açabilmek için, yönetim kuruluna yetki verildi.
Aksine bir gelişme olmadığı koşullarda, çalışma süresi 2020 yılı Eylül ayında sona erecek olan yönetim kurulu; 2018 yılında yapılacak olan Türkiye Körler Federasyonu genel kurulu, 2019 yılında yapılacak olan yerel ve genel seçimler ile, aynı yıl gerçekleştirilecek Engelliler Konfederasyonu Genel Kuruluna ilişkin politikalar belirlemek zorunda.
Öte yandan, yapılan anayasa değişikliği ile, rolleri belirsiz ve etkileri azaltılmış hale gelen sivil toplum kuruluşlarının yeni pozisyonlarını belirlemek üzere çalışmalarda yapmak durumunda.
Çatı örgütlerin kağıt üzerindeki varlıklarının dışında başkaca bir vasıflarının kalmaması, dönemde, ulusal politikaların oluşturulmasında daha etkin bir rol alınmasını da, zorunlu kılmakta ve bu bağlamda, sosyalizasyonundaki örgütlerle işbirliği yollarını bulması gerekmektedir.

Seçilen yönetim kurulu, aynı gün toplanarak ilk toplantı gününü 21 ekim olarak belirledi.

Bu toplantıda yönetim kurulu görev dağılımın yaparak, muhtemel 3 yıllık çalışma planını görüşecek.Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?