Toplam Ziyaretçi Sayısı : 689.619    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 195    Son Güncelleme Tarihi : 28.11.2023
Tel : 0216 345 35 25

BAĞIŞ, KATKI VE DESTEKLERİNİZE İHTİYACIMIZ VAR!Bu güne kadar, faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde bizlere inanan ve imkanları ölçüsünde yapmış oldukları bağışlarla destekleyen siz değerli halkımızın çabası belirleyici olmuştur.

Ancak, gerek bozulan ekonomik koşullar, gerekse her türlü faaliyetimizin izin aşamasında takıldığı Olağanüstü Hal uygulamaları ile yaşanmakta olan genel seçim süreci, bir yandan faaliyetlerimizin bürokratik engellere takılması nedeniyle sizlere ulaşmakta yaşadığımız güçlükleri yaratırken, diğer yandan; farklı ad ve amaçlarla halkımızın iyi niyetli duygularını çıkarları doğrultusunda istismar eden çevrelerin bıraktığı olumsuz izlenimlerin sonucu, toplum genelinde yaygınlaşan bağıştan kaçınma eğilimleri, faaliyetlerimizi sürdürmekte bizleri oldukça zorlayan koşulları yaratmıştır.

Oysa bizler; 1970 yılından bu yana, hiçbir siyasal vb. etkinin denetimine girmeksizin, malum ve sürekli aktif adresimizde, tüm iletişim kanallarıyla hesap verebilir durumda, sadece görme engellilerin hak ve çıkarları, onların birer eşit yurttaş ve üretenler olarak aramıza katılması için faaliyetimizi, aldığımız destek ölçüsünde, kesintisiz sürdürmeyi başarmış ve aynı zamanda bu nedenle kendisine 1972 yılından itibaren Kamu Yararınıa çalışma izni, Bakanlar Kurulu kararıyla verilmiş bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz.

Faaliyetlerimizin başlıcalarını;
Öğrenci bursları,
Görme engelliler için kabartma kitap basılması,
Ulusal ve uluslararası düzeyde sportif etkinlikler,
Görme engellilerin işe yerleştirilmesi ve mesleki gelişimlerinin sağlanması,
Görme engellilerin özel ihtiyacı olan baston vb. araç-gerecin temini,
Engelli haklarının geliştirilmesi ,
Konuları oluşturmaktadır.


Bağış ve yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, bu etkinliklerden dilediklerinin desteklenmesi şartına bağlı olarak yapacakları katkılarla, yahut tüm etkinlikleri desteklemek amacıyla doğrudan yapacakları bağışlarla İçerisinden geçmekte olduğumuz günümüzün zor koşullarının aşılmasında bizimle olmalarını bekliyoruz.

Bağışta bulunmak isteyenler, yeteri fırsata sahip iseler derneğimiz genel merkez ve şubelerimizi ziyaret ederek doğrudan bizlerle tanışıp alacakları bilgiler çerçevesinde hareket edebilecekleri gibi,
Aşağıdaki Banka hesabına da bağışta bulunabilirler.

Bağışlarınıza şükranlarımızı sunar sağlık ve huzurla mutluluklar dileriz.

NOT: Bağışlarınız için,
Türkiye İş Bankası Kadıköy Rıhtım şubesindeki; TR510006400000110250006794 iban numaralı hesabı kullanabilirsiniz.

Bağışlarınızı, banka kanalıyla yaptığınızda banka tarafından düzenlenen belgeyi kullanmanız mümkündür. Elden yapılan bağışlarda (alındı belgesi) adını taşıyan derneğimiz makbuzunu almayı, yahut ürünlerimizden satın aldığınızda, fatura veya yazar kasa fişini almayı unutmamalısınız.
Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?