Toplam Ziyaretçi Sayısı : 437.838    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 304    Son Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
Tel : 0216 345 35 25

DERNEĞİMİZ ÜYE VE ÜYE ADAYLARINA DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ EĞİTİMLE İLGİLİ DUYURU

12.11.2019 / 09:49

Genel Merkez Üyelerimizin Dikkatine
Ana tüzüğümüzün 50. Maddesi uyarınca nitelikli kadro yetiştirmek, engelli hakları ve dernekler mevzuatı başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda YÖNETİCİ VE YÖNETİCİ ADAYLARINI DONATMAK, EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİNİ SAĞLAMAK VE DEĞİŞEN KOŞULLARIN GEREĞİ BİLGİ GÜNCELLEMESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DÜZENLEDİĞİMİZ örgüt içi eğitim seminerlerinin 2019 yılına ait olanı, 30 Kasım-3 Aralık 2019 günlerinde Çanakkale şubemizin ev sahipliğinde, bu ilde yapılacaktır.

Bu seminere katılacak adaylar genel merkez ve şube yönetim kurulları tarafından belirlenecek olup, azami 40 kişidir.

SEMİNERE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1- İstek sahibinin, dernek üyesi veya başvurularını tamamlamış üye adayı olması.
2-Derneğe aidat dahil olmak üzere, hiçbir borcunun bulunmaması.
3-Etkinliklere katılım, örgütlenme, maliye, eğitim vb. konularda insiyatif alma yönelimlerine sahip olmaları.
4-Tercihen daha önceki yıllarda düzenlenen seminerlere katılmamış olması.
5-Tercihen 35 yaşını doldurmamış olması veya kadın olması,
6-Program süresince eğitime devam edeceğini de içeren, talep dilekçesi vermiş olması,
Seminere katılım ücretsiz olup, seminer mekanındaki konaklama ve yemek masrafları Genel Merkez tarafından karşılanacak, ulaşım masrafları, katılımcılar yahut, temsil edecekleri şubelerce karşılanacaktır.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların en geç 15 Kasım 2019 gününe kadar genel merkeze başvurmaları halinde talepleri değerlendirilecek, kontenjan ölçüsünde kabul edilecektir.
Kontenjanın yetersizliğinde, belirtilen kriterlerin 4. Ve 5. Maddede yer alanları değerlendirilecektir.
Seminer program ve diğer bilgileri seminere katılmaya hak kazanan kişilerin kendilerine verilecektir.
İlanen duyurulur.
Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?