Toplam Ziyaretçi Sayısı : 689.618    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 194    Son Güncelleme Tarihi : 28.11.2023
Tel : 0216 345 35 25

22. OLAĞAN GENEL KURUL İLANITürkiye Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu’nun 29.07.2017 tarihli kararı uyarınca, 22. Olağan genel kurul, aşağıdaki program, gündem ve katılımcılarla yapılacaktır.
1-Genel kurul tarihi: 23 eylül 2017, yeter sayının temin edilememesi halinde ise, 2. Toplantı tarihi, 7 ekim 2017’dir.
2-Toplantının süresi: 2 gündür.
3-Toplantı yeri ve adresi: İstanbul, Osmanağa Mahallesi, Rıhtım Caddesi, Yoğurtçu Şükrü Sokak, No: 2, Kadıköy, İstanbul (Aden hotel.)
4-Genel Kurul gündemi ve programı:

Birinci gün:
Birinci oturum: 14,00-14,45.
A)Açılış
A.a) Açılış konuşması
A.b) Saygı duruşu
A.c) İstiklal Marşının okunması
A.d) Konuklara söz verilmesi
A.e) Divan heyetinin oluşturulması
Kahve arası: 14,45-15,05.
İkinci oturum: 15,05-17,35.

B)Organ raporlarının görüşülmesi ve gerekli kararların alınması
B.a) Yönetim Kurulu raporu
B.b) Kesin hesap bilançosu
B.c) Denetleme kurulu raporu
B.d) Organların ibrası.
İkinci gün:

Birinci oturum: 10,00-13,00.
C)Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi.

D)Seçimler
D.a) Yönetim Kurulu
D.b) Denetleme Kurulu
D.c) Üst kurul delegeleri
Öğle yemeği saat: 13,00-14,00.
İkinci oturum: saat: 14,00-15,30.
E)Ekonomik Konuların Görüşülmesi
E.a)Tahmini bütçe
E.b)Yapılacak harcamaların üst limitini tespit etmek ve yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yapma yetkisinin verilmesini karara bağlamak
E.c)Gerekli borçlanmanın usul ve esaslarını belirlemek
E.d)Çalıştırılacak ücretli yöneticileri ve verilecek ücretin üst sınırını belirlemek
E.e)Genel merkez aidatından farklı aidat ödemesi öngörülen şubeler varsa, bunların aidatlarını tespit etmek.
E.f)Dernek adına gayrimenkul alım-satımı konusunda görüşme.

F)Örgütsel kararlar
F.a) Üyesi Bulunulan federasyonlardan ayrılma ve amaca uygun başkaca federasyonlara katılma konusunda görüşme.
F.b) Tüzük çerçevesinde Açılacak ve kapatılacak şubeler, hakkında yeni yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin görüşülmesi.

G)Kapanış
Genel kurul delege listesini indirmek için tıklayınız
Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?