Toplam Ziyaretçi Sayısı : 154.096    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 121    Son Güncelleme Tarihi : 30.04.2024
Tel : 0216 345 35 25

BASIN VE KAMUOYU AÇIKLAMASI- 09.01.2024

09.01.2024 / 15:00

1970 Yılında kurulan ve Kamu yararına hizmet veren Türkiye Görme Engelliler Derneğimizin“7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasına” ilişkin açıklaması aşağıda yer almaktadır.
Beyaz Baston Hareketi, gözlerini sonradan kaybetmiş bir fotoğraf sanatçısı olan James Biggs’in çevresindekiler tarafından daha kolay fark edilebilmek amacıyla; bastonunu beyaza boyaması sonucu ortaya çıkmış ve 1931 yılında Fransa Körler Örgütü tarafından her yılın 7-14 Ocak haftası “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” olarak ilan edilmiştir. Louis Braille’in de 4 Ocakta doğması, bu ayı, görme engelliler için oldukça anlamlı bir hale getirmektedir.

Gerek Beyaz Baston gerekse Braille alfabesi, görme engelli bir bireyi bağımsız kılan en önemli iki unsurdur. Türkiye Görme Engelliler Derneği, bu konunun öneminin fazlasıyla farkında olarak; logosunda bu temayı işlemiştir. Şöyle ki; 6 nokta grubuna dokunarak yükselen bir beyaz baston, güneşe dokunmaktadır. Yani; “aydınlığa ve özgürlüğe, ancak eğitimle ve Beyaz Bastonumuzla erişebiliriz.” demekteyiz.Bu farkındalıktan hareketle; Türkiye Görme Engelliler Derneği olarak; derneğimiz bünyesinde bağımsız hareket kursları açmakta, eğitimin her kademesindeki öğrencilere talepleri doğrultusunda asistan tahsis etmekte ve her yıl onlarca öğrenciye burs sağlamaktayız. Yine 2019 yılında başlattığımız “Masallara Dokun” projemizle, Türkiye’deki görme engelliler okullarının tamamına Braille masal kütüphanesi açma hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemekte, altıncı kütüphanemizi bu anlamlı ay içerisinde yani 5 Ocak 2024 tarihinde Adana Oğuz kağan Köksal Körler Okulu’nda açmış bulunmaktayız. Bunun yanında; görme engelli kimselerin toplum içerisinde saygın ve eşit bireyler olabilme mücadelesini yükseltmekte, yaptığımız eylem ve geliştirdiğimiz söylemlerle bu konuyu diri tutmaktayız.

Görüldüğü üzere; derneğimizin en önemli mücadele alanları, yukarıda bahsedildiği gibi kodlanmıştır. Görme engelli bireylerin toplum içerisindeki hak ettiği konumu elde edebilmesi için; mücadelemizi daha yaratıcı ve etkili yöntemlerle devam ettirecek ve çalışmalarımızı bu düsturla sürdüreceğiz.
Yaşasın Beyaz Baston, Yaşasın Haklı Davamız!!!

Türkiye Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Adına;
Genel Başkan Fatih Karadayı