Toplam Ziyaretçi Sayısı : 164.442    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 163    Son Güncelleme Tarihi : 30.04.2024
Tel : 0216 345 35 25

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ AKSARAY ŞUBESİ 1. OLAĞAN . GENEL KURUL İLANI

13.01.2024 / 16:00

Türkiye Görme Engelliler Derneği Aksaray Şubesinin birinci genel kurulu 27.01.2024 Cumartesi günü saat: 14.00’da Hacıhasanlı mahallesi 23/ Kalealtı caddesi Güneş İşhanı No:1a Merkez-Aksaray adresinde yer alan şubemizde aşağıdaki gündemle toplanılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde İkinci toplantı 03.02.2024 Cumartesi günü aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır.


1.Açılış.
2.Saygı duruşu, istiklal marşının okuması.
3.Divan kurulunun seçimi.
4.Organ raporlarının görüşülmesi;
a) Kurucu Yönetim Kurulu faaliyet raporu görüşülüp oylamaya,
b) Kesin Hesap bilançosunun görüşülüp oylamaya sunulması
5.Yönetim kuruluna fasıllar arasında aktarma yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
6.Şube organları seçimleri;
a) Yönetim Kurulu Asıl ve Yedekleri
b)Denetim Kurulu Asıl ve Yedekleri
c) Üst kurulu delegeliklerinin seçimi
7. 2024,2025 ve 2026 yıllarına ait tahmini hesap bilançolarının görüşülmesi.
8.Dilek ve temennilerin sonunda kapanış.


Türkiye Görme Engelliler Derneği Aksaray Şubesi Yönetim Kurulu