Toplam Ziyaretçi Sayısı : 146.675    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 195    Son Güncelleme Tarihi : 30.04.2024
Tel : 0216 345 35 25

Türkiye Görme Engelliler Derneği Ankara Şubesi İlk Olağan Genel Kurulu

17.02.2024 / 14:20

Türkiye Görme Engelliler Derneği Ankara Şubesinin birinci olağan genel kurulu 02.03.2024 Cumartesi günü saat: 16.00’da Anıttepe Mah. Kubilay Sok. No:15 Çankaya/Ankara adresinde yer alan şubemizde;
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde İkinci toplantı 09.03.2024 Cumartesi günü aynı yer ve saatte, aşağıdaki gündemle yapılacaktır

1.Açılış.
2.Saygı duruşu, istiklal marşının okuması.
3.Divan kurulunun seçimi.
4.Toplantıya katılan dernek, siyasi parti vb... temsilcilerine söz verilmesi
5.Faailyet raporunun görüşülmesi,
6.Kesin Hesap bilançosunun görüşülüp oylamaya sunulması
7.Seçilecek olan Yönetim kuruluna fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin verilmesi; Yönetim kurulu üyelerine kurs, seminer Genel Merkez ve üye olunan üst kuruluşların toplantı ve etkinliklerine katılım gideri olarak yolluk ödenmesi önerilerinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Organ seçimleri;
a)Yönetim Kurulu Asıl ve Yedekleri
b)Denetim Kurulu Asıl ve Yedekleri
c)Üst kurulu delegeliklerinin seçimi
9.2024,2025 ve 2026 yıllarına ait tahmini hesap bilançolarının görüşülmesi.
10.Dilek ve temennilerin sonunda kapanış.
Türkiye Görme Engelliler Derneği Ankara Şubesi Kurucu Yönetim Kurulu