Toplam Ziyaretçi Sayısı : 504.117    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 186    Son Güncelleme Tarihi : 12.11.2020
Tel : 0216 345 35 25

Muğla Şubesi Genel Kurul Gündem Duyurusu

05.03.2021 / 11:00

Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi Olağanüstü genel kurul toplantısı, 27.03.2021 tarihinde saat 13:00’da Şubemize ait dernek adresinde "Terzialiler Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No :12/13 Ortaca - Muğla" adresinde yapılacaktır.
Toplantı yeter sayısının temin edilememesi halinde, 2.toplantı 03.04.2021 tarihinde yine aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Gündem;
1-Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
2-Genel Kurul divanının oluşturulması,
3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2020 yıllarına ait kesin hesap bilançolarının görüşülüp karara bağlanması ve Denetleme Kurulu raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
4-2021-2022 yıllarına ait tahmini bütçelerin görüşülerek karara bağlanması,
5- Yönetim Kuruluna fasıllar arasında aktarma yetkisinin verilmesi hususunda görüşülüp karara bağlanması,
6- Yönetim kurulu ve Denetleme kurulu üyelerinin seçimi,
7- Yönetim kurulu üyelerine kurs, seminer ve Genel Merkez toplantılarına katılım gideri olarak yolluk ödenmesi hakkında görüşme ve karara bağlanması,
8- Dernek üst kurul delegelerinin seçimi,
9- Dilek ve temenniler ve kapanış

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ MUĞLA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?