Toplam Ziyaretçi Sayısı : 164.442    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 163    Son Güncelleme Tarihi : 30.04.2024
Tel : 0216 345 35 25

Dadekçam (Danışan ile Danışmanı Engelsiz Kılan Çağrı Merkezi projesi) Nedir?

İstanbul'da ikamet eden, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle görme engeli ile yaşamak zorunda kalan ve bu engele bağlı olarak herhangi bir işte çalışamayan kişilerin, çağrı merkezi operatörü olarak yetiştirilerek, istihdam edilmeleri projesidir.

Proje, Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) yükleniciliği, Yeditepe Üniversitesi ortaklığı ve ülkemizde hemen her sektörde faaliyet göstermekte olan kurum ve kuruluşlara çağrı merkezi (call center) operatörü yetiştirerek, istihdam edilmeleri konusunda faaliyet gösteren Vegatel İletişim Hizmetleri A.Ş. iştirakçiliği ile gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında yürütülecek mesleki eğitim çalışmalarının uygulamaları için bir "İSTKA Destekli Görme Engelliler Öğrenme Merkezi" kurulması projenin en önemli faaliyetleri arasındadır. Türkiye'deki tüm görme engelli kişilere hizmet sunması öngörülen Öğrenme Merkezi'ndeki eğitim sınıfı, aynı anda 12 görme engelli kişiye eğitim verebilir özel donanıma (Screen Reader yazılım yüklenmiş kabartma ekran bilgisayarlar, Braille yazıcı vb.) sahip olacaktır.

12 ay sürecek projede; Yeditepe Üniversitesi tarafından projeye özel geliştirilen 240 (genel) ve alt yüklenici tarafından uygulanacak 120 saatlik (teknik) eğitim programları (toplam 360 saat) uygulanacaktır. Bu eğitime katılacak kişiler, hedef gruba yapılan duyurularla ve belirlenen kriterlere uygun olarak seçilecektir.

12 kişilik 3 grup halinde düzenlenecek olan mesleki eğitimlerden 36 kişi yararlanacaktır. Bu gruptan başarıyla mezun olacak kişiler, iştirakçinin anlaşmalı olduğu çeşitli kurumlarda, çağrı merkezi operatörü olarak işe yerleştirilecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek görünürlük çalışmaları ile Projenin ve yürütülecek olan mesleki eğitimlerin duyurulmasının yanı sıra, engellilerin insan hak ve özgürlükleri ihlalleri ile yaşadıkları fırsat eşitsizlikleri konularına kamuoyunun dikkati çekilecektir.

PROJENİN AMAÇLARI

Projenin genel amacı, görme engelli bireylerin bağımsız yaşayarak, yaşamın tüm alanlarına etkin katılımlarını kolaylaştırılmak ve diğer bireylerle eşit koşullarda yaşamalarına katkıda bulunmaktır.

Projenin özel amacı ise; sosyal fırsat eşitsizlikleri sebebiyle iş yaşamında yer alamayan görme engelli 18-45 yaş grubundaki bireyleri, mesleki eğitimlerle destekleyerek iş yaşamına katılımlarını ve sosyal entegrasyonlarını kolaylaştırmak, ekonomik açıdan bağımsız hale gelmelerine destek olmaktır.

PROJENİN UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Araştırma: Projenin hedef grubu ile 40 yıldır çalışmalarını yürütmekte olan Derneğimiz çatısı altında, yaptığımız saha çalışmaları ile hedef grubun güncel yaşamına dair gözlemler ve ortak kuruluşlarla yürüttüğümüz işbirlikleri çerçevesinde projede aktarılan sorunun varlığını çeşitli araştırma yöntemleri kullanarak tespit etmiş ve çözümüne yönelik olarak söz konusu projeyi yapılandırmış bulunmaktayız.

Eğitim: Proje ile görme engelli, işsiz 36 kişinin iş arama faaliyetlerinde etkin olmalarını sağlayacak şekilde mesleki bilgi ve yetenekleri arttırılmaya çalışılacaktır. Bunun için teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecek, eğitimler, uzman eğitimciler tarafından verilecektir.

Görünürlük Faaliyetlerinin Düzenlenmesi: Şubat Ayı'nda yapılacak "Proje Açılış Toplantısı" ve Aralık Ayı'nda gerçekleştirilmesi planlanan "Proje Sonuç Toplantısı", basın-medya kuruluşları aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca hazırlanacak diğer görsel materyallerle, İstanbul İli genelinde projenin görünürlük çalışmaları yürütülecektir.

Web Sitesi: Proje süresince gerçekleştirilecek faaliyet ve uygulamalarla ilgili bilgilere, bu sayfadan ulaşabilirsiniz.