Toplam Ziyaretçi Sayısı : 146.688    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 208    Son Güncelleme Tarihi : 30.04.2024
Tel : 0216 345 35 25

Tanıtım

Türkiye görme engelliler derneği iktisadi işletmesi: dernek genel merkez yönetim kurulunun kabul etmiş olduğu yönetmelik çerçevesinde, derneğin, ticari etkinliklerini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

İşletmenin 2 amacı bulunmaktadır.

Bunlardan ilki: derneğin, özelde görme engellilerin, genel de ise, tüm engellilerin ihtiyaç duydukları, araç/gereç ile, bilgi ve teknolojiyi, ihtiyaç sahiplerine, makul ücretlerle ulaştırılması amacını gerçekleştirmek ve alanda bir istikrar oluşturmaktır.

İkincisi: kar amacı gözetilmeksizin sürdürülen dernek çalışmalırı için, gerekli kaynağı oluşturmaktır.

Ürünlerimizi, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, engellilere hizmet maksadıyla tedarik edilen ürünler ve kar amacıyla satışı yapılan ürünler olmak üzere, 2 ayrı gurupta toplayabiliriz.

Bilindiği gibi, engellilere yönelik ürünler, 5378 sayılı kanunla katma değer vergisi kanunda yapılan değişiklik çerçevesinde, katma değer vergisinden muaftır. Ayrıca, bu ürünlerin üzerine asgari düzeyde kar konulmaktadır.

İkinci gurup ürünlerimiz ise, arz/talep dengesine göre, piyasa koşullarından satılmaktadır.

Merkezi: osmanağa mahallesi, bahariye caddesi, kırtasiyeci sokak, no: 32/4 kadıköy/İstanbul adresinde olup, günün koşullarına göre, zaman zaman şubeler açılmaktadır.

İşletmeye, genel merkez iletişim adreslerinden erişilebilmektedir.

İşletme, ağırlıklı olarak pazarlama faaliyetinde bulunmakla birlikte, zaman zaman hizmet ve imalat sektörlerinde de etkinlikler göstermektedir.

Satışlar: merkezden satışlar, posta yoluyla satışlar, stantlar aracılığıyla yapılan satışlar ve pazarlama ekipleri yoluyla yapılan satışlardan oluşmaktadır.

Satışı yapılan ürünler, sadece sitemizde taktim edilen ürünler olup, bunun dışındaki ürünlerin tarafımıza ait olmadığı bilinmelidir.

Ayrıca: adımıza yapıldığı iddia edilen satışlarla karşılaşmanız halinde, durumu tarafımıza bildirmenizi dileriz.