Toplam Ziyaretçi Sayısı : 689.620    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 196    Son Güncelleme Tarihi : 28.11.2023
Tel : 0216 345 35 25

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ'NE KİMLER ÜYE OLABİLİR?

18 Yaşını doldurmuş, Türk Ceza Kanunu'na göre, derneklere üye olmasını engelleyen bir cezası bulunmayan, ve dernek amaçlarını benimseyen gerçek kişiler ile,, dernek amacının gerçekleşmesini kabul eden tüzel kişiler (dernek, vakıf, şirket, platform vb.) üye olabilirler.

Üye olmak isteyenlerin, aşağıdaki örnek dilekçe ve eklerini, tamamlayarak, kendilerine en yakın dernek birimine baş vurmaları gerekir.

Başvuru, Dernek yönetim kurulu tarafından incelenir. Üyeliğinde, yasalar, tüzük ve gelenekler çerçevesinde bir engeli bulunmayan kişilerin üyeliğe kabul edilmeleri gerçekleşir.

Üyelik başvurusunda bulunanların, dernek tüzüğünü kabul ettikleri var sayılır.

Ancak, her başvuru sahibinin üyeliğe kabul edilmesi zorunlu değlidir.

Daha önceden dernek üyesi iken, bir biçimde üyeliği sona erenlerin yeniden başvuruda bulunmaları halinde, başvurunun kabulü, yönetim kurulunun en az 4/5'inin kabulü şartına bağlıdır.

Üye olan kişiler:

A) Dernek genel merkez üyeliğine hak kazanırlar.
B) Ayrıca, ikamet yerlerinde, dernek şubesi var ise, aynı zamanda bu şubenin üyesi olma hakkını da kazanırlar.
C) Dernek yetkili organları tarafından alınan kararlara uyarlar.
Anketimiz

Bilindiği gibi, devletçe, ağır engelli olan (günlük ihtiyaçlarını kendi başına göremeyecek durumdaki) engellilerin bakımı için, dar gelirli olması şartına bağlı olarak, bakıcılığı üstlenen yakınlarına bakım hizmeti aylığı ödenmektedir.

Sizce: tek engeli GÖRME olan, kimselere bakım hizmeti aylığı bağlanmalı mıdır?